Kansen voor bedrijven

Kansen voor bedrijven

 • De Zeeuwse Schaatshal biedt in de winter en in de zomer een afwisselend programma aan faciliteiten op het gebied van de ijssporten en indoor speel en recreatiefaciliteiten in voor  de lokale bevolking en bedrijven binnen en buiten Zeeland.
 • Er is ruimte voor enkele permanente commerciële ruimtes voor externe partijen die producten of diensten aanbieden met een duidelijk raakvlak met de geboden activiteiten.
 • We willen verbinding leggen tussen de naastgelegen regio’s
 • We willen samenwerking creëren met verenigingen van de diverse ijssporten
 • We willen samenwerking creëren met andere recreatieve voorzieningen in Zeeland
 • We willen mogelijkheden benutten tot samenwerking en koppeling
 • Bedrijfsuitjes

Met de volgende bedrijven en instellingen zijn voorbereidende gesprekken gevoerd om dit plan nader vorm te geven:

 • Impuls Zeeland
 • Provincie
 • Gemeente Veere
 • Schaatsverenigingen
 • Kenniscentrum Kusttoerisme
 • KNSB
 • VKN Vereniging Kunstijsbanen Nederland
 • Ondernemers in de toerisme, sport- en vrijetijdsbesteding
 • Ondernemers in de bouw en installatietechniek
 • Onderwijs. Basisscholen, Middelbare scholen en Cios
 • Potentiële investeerders/financiers uit het bedrijfsleven