Sponsors

Sponsors

Gezien het innovatieve karakter van deze nieuwe voorziening in Zeeland is als uitgangspunt gehanteerd dat de realisatie in aanmerking komt voor een Provinciale stimuleringssubsidie. Daarnaast worden enkele grote Zeeuwse bedrijven benaderd voor sponsoring, waarbij de hoofdsponsor zijn naam exclusief aan de hal kan verbinden. U kunt de Zeeuwse Schaatshal ook zelf benaderen via: aprovoost@zeelandnet.nl, t.a.v. Adriaan Provoost.